Subprogramul 1: “RESNAT”

 

Obiectiv general

Evaluarea, utilizarea, protecţia şi ameliorarea resurselor naturale (sol, apă , climă ) în scopul creşterii cantitative şi calitative a producţiei agricole.

Obiective specifice

- Evaluarea şi prognoza evoluţiei potenţialului agroecologic pentru fundamentarea strategiilor privind diferenţierea teritorială a sistemelor de agricultură şi dezvoltare rurală.

- Estimarea economică a potenţialului de producţie al terenurilor agricole în vederea executării lucrărilor de impozitare, cadastru, comasare şi organizare a teritoriului.

- Procedee şi metode de modelare în cadrul sistemului sol-atmosferă-plantă, ca suport pentru managementul culturilor şi predicţia recoltelor agricole.

- Fundamentarea pedologică a sistemelor şi tehnicilor agricole.

- Elaborarea de tehnici, metode, procedee ecologice şi eficiente economic pentru lucrări agropedoameliorative şi amenajări de îmbunătăţiri funciare, în concordanţă cu noile tipuri de exploataţii agricole.

- Elaborarea de metode, tehnici şi procedee ecologice şi eficiente economic pentru reabilitarea, reconstrucţia, protecţia şi utilizarea durabilă a terenurilor degradate şi/sau slab productive.

- Optimizarea regimului elementelor nutritive în sistemul sol-apă-plantă, în condiţiile utilizării durabile a resurselor naturale şi valorificării eficiente ecologic şi economic a îngrăşămintelor şi deşeurilor.

- Metode, tehnici şi procedee de utilizare şi valorificare a resurselor de sol şi apă, în condiţiile fenomenelor climatice extreme (secetă, exces de apă şi schimbări climatice).

- Economia irigaţiilor şi a altor amenajări de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile noilor tipuri de exploataţii agricole.

- Promovarea şi diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (C-D-I) privind resursele naturale ale agriculturii şi dezvoltarea durabilă a mediului rural.