Subprogramul 2: “GESICA”

 

Obiectiv general

Soluţii şi concepte ştiinţifice pentru realizarea unui progres semnificativ în obţinerea de produse şi tehnologii agricole la culturile de câmp, rentabile şi competitive pe piaţa internă şi internaţională, corespunzătoare principiilor agriculturii durabile şi asigurării sănătăţii consumatorilor.

Obiective specifice

- Soluţii privind conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în ameliorarea genetică a culturilor de câmp.

- Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi calitate, pentru crearea de soiuri competitive la cerealele păioase.

- Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi calitate, pentru crearea de hibrizi competitivi pe piaţă la porumb şi sorg.

- Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate şi calitate, pentru crearea de soiuri competitive pe piaţă la leguminoasele pentru boabe şi oleaginoase.

- Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate, calitate şi competitivitate pe piaţă, pentru crearea de soiuri şi hibrizi la cartof, sfeclă, in de fibră şi cânepă.

- Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate, calitate şi competitivitate pe piaţă, pentru crearea de soiuri şi hibrizi la plantele furajere.

- Soluţii genetice pentru realizarea unui progres semnificativ în capacitatea de producţie, stabilitate, calitate şi competitivitate pe piaţă, pentru crearea de soiuri şi hibrizi la plantele aromatice, medicinale şi tinctoriale.

- Soluţii şi concepte metodologice pentru dezvoltarea cercetărilor aplicative în domeniul culturii plantelor de câmp destinate consumului şi multiplicării seminţelor.

- Obţinerea materialului săditor, semincer şi a seminţelor din categorii biologice superioare la cultura plantelor de câmp.

- Soluţii pentru extinderea rapidă a celor mai valoroase creaţii româneşti prin producerea de sămânţă din verigile superioare.

- Tehnologii şi sisteme de cultură pentru limitarea efectelor secetei şi a altor factori de risc asupra producţiei plantelor de câmp.

- Metode nechimice pentru creşterea capacităţii de aprovizionare cu azot a solurilor la culturile de câmp.

- Conservarea şi ameliorarea capacităţii de producţie a solurilor prin metode agrotehnice.

- Sisteme de agricultură ecologică, eficiente economic şi adecvate diferitelor zone pedoclimatice.

- Tehnologii chimice şi biologice, cu risc redus asupra calităţii producţiei şi mediului, pentru înlăturarea concurenţei buruienilor asupra culturilor de câmp.

- Soluţii tehnologice noi şi avansate pentru protecţia culturilor de câmp împotriva bolilor şi dăunătorilor, în concordanţă cu principiile agriculturii durabile.

- Soluţii şi concepte metodologice de evaluare a stării fitosanitare a culturilor de câmp, în vederea elaborării de prognoze şi avertizări.

- Promovarea şi diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor de CDI la culturile de câmp.

- Valorificarea resurselor de germoplasmă în ameliorarea genetică a culturilor de câmp.