Subprogramul 3: “POLEVIT”

 

Obiectiv general

Soluţii ştiinţifice pentru creşterea competitivităţii tehnico-economice şi calitative a produselor hortiviticole şi perfecţionarea serviciilor adaptate exigenţelor pieţei interne şi externe, corespunzător cu cerinţele dezvoltării durabile.

Obiective specifice

- Obţinerea de creaţii biologice hortiviticole calitative, competitive pe piaţă, adaptate pentru culturi în câmp şi spaţii protejate în diferite zone ecologice.

- Soluţii referitoare la conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în vederea identificării unor noi surse de gene necesare în ameliorarea genetică a soiurilor şi hibrizilor la speciile hortiviticole.

- Dezvoltarea metodelor de genetică convenţională, moleculară, a biotehnologiei, biochimiei şi informaticii în asigurarea progresului în ameliorarea genetică a plantelor hortiviticole.

- Obţinerea materialului săditor, semincer şi a seminţelor din categorii biologice superioare la plantele hortiviticole şi a tulpinilor pure şi miceliului la ciupercile comestibile, conform normelor de calitate din U.E.

- Soluţii privind organizarea, transportul, ambalarea şi ingineria tehnologică pentru preluarea şi valorificarea pe diferite destinaţii a producţiei şi produselor hortiviticole – “pe filiera de produs”.

- Soluţii de creştere a competitivităţii sistemelor manageriale de cultivare şi de mecanizare a lucrărilor la speciile hortiviticole, în vederea asigurării rentabilităţii exploataţiilor horticole.

- Stabilirea unor sisteme de cultură specifice la plantele hortiviticole, pentru punerea în valoare a resurselor funciare din zonele defavorizate din punct de vedere agricol.

- Elaborarea de noi strategii privind speciile hortiviticole cultivate în câmp şi spaţii protejate, pentru limitarea agenţilor patogeni, dăunătorilor şi buruienilor sub pragul economic de dăunare.

- Elaborarea de noi sisteme de cultură în câmp şi spaţii protejate, destinate creşterii calităţii produselor hortiviticole.

- Sisteme manageriale de planificare, producere şi marketingul produselor horticole în cadrul politicilor agricole comune, asistate de mecanisme de intervenţie pe piaţă.

- Promovarea, diseminarea, demonstrarea şi transferul rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniul hortiviticulturii.