Subprogramul 4: “ZOOMED”

 

Obiectiv general

Rase, linii şi hibrizi de animale competitive, metode, tehnici, produse şi tehnologii fundamentate ştiinţific, pentru creşterea calitativă, cantitativă, ecologică şi economică a producţiei animaliere şi acvaculturii şi realizarea protecţiei sanitar-veterinare.

Obiective specifice

- Metode şi tehnologii de ameliorare pentru producerea de material biologic superior la animale, crearea de linii, populaţii şi hibrizi şi îmbunătăţirea raselor de animale.

- Soluţii privind identificarea, inventarierea şi conservarea resurselor genetice la animalele domestice comune şi a celor în pericol de dispariţie.

- Dezvoltarea biotehnicilor şi biotehnologiilor de reproducţie, inginerie genetică, genetică moleculară, celulară, imunogenetică, implicate în procesele de ameliorare.

- Tehnologii de creştere, exploatare şi mecanizare în unităţi zootehnice de diferite mărimi şi dezvoltarea durabilă a sistemelor tradiţionale de întreţinere.

- Conversia furajelor în produse animaliere, prin reevaluarea resurselor, a cerinţelor nutriţionale şi optimizarea raţiilor.

- Tehnologii de producere, recoltare, conservare, preparare, asigurarea calităţii şi utilizarea eficientă a nutreţurilor şi a aditivilor furajeri.

- Metode de îmbunătăţire a calităţii produselor animale şi a tehnologiei de prelucrare a acestora în unităţi zootehnice.

- Diagnosticarea, epidemiologia şi combaterea bolilor de importanţă majoră la animale; probleme actuale de sănătate publică veterinară.

- Epidemiologia principalelor stări patologice la animalele de fermă.

- Sanogeneza produselor de origine animală.

- Soluţii privind dezvoltarea durabilă a acvaculturii, pescuitului, precum şi valorificarea complexă a bioresurselor acvatice.

- Diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute în domeniile creşterii animalelor, acvaculturii şi sanitar-veterinare.