Subprogramul 1: “ECOMA”

 

Obiectiv general

Solutii stiintifice privind economia, organizarea si managementul productiei agricole, dimensiunea optima a exploatatiilor agricole, sisteme integrate de asigurare a activitatiilor agricole, marketingul produselor agroalimentare, in concordanta cu principiile dezvoltarii economice durabile.

Obiective specifice

- Module privind dimensionarea optimă a exploataţiilor agricole pe ramuri şi zone de producţie.

- Sisteme moderne de management în producţia şi valorificarea produselor agroalimentare.

- Organizarea şi gestionarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare.

- Estimarea, proiectarea şi monitorizarea evoluţiei costurilor, preţurilor şi profitabilităţii pe filiera: produs agricol, procesare şi comercializare.

- Impactul aderării României la Uniunea Europeană şi al introducerii politicilor agricole comune în gestiunea naţională de produse agroalimentare şi în dezvoltarea rurală.