Subprogramul 7: “SIMAGRO”

 

Obiectiv general

Sisteme, tehnologii, maşini, utilaje si echipamente pentru diversificarea, cresterea volumului si a calitatii productiei agricole si a celei alimentare.

Obiective specifice

- Sisteme de mecanizare şi echipamente tehnice destinate productiei vegetale pentru plantele de câmp, adaptate diverselor conditii zonale si marimii exploatatiei, in conditiile unei agriculturi durabile

- Sisteme de mecanizare si automatizare şi echipamente tehnice destinate lucrarilor din exploatatiile zootehnice, destinate diverselor specii si categorii de animale, corespunzatoare diverselor marimi ale exploatatiilor.

- Sisteme de utilaje şi tehnologii pentru mentenanţa preventivă şi corectivă, destinate echipamentelor tehnice din agricultură şi industria alimentară.

- Perfecţionarea sistemelor de mecanizare şi a echipamentelor tehnice pentru înfiinţarea, cultivarea şi recoltarea culturilor horticole, prelucrarea şi livrarea producţiei.

- Perfectionarea echipamentelor tehnice şi a sistemelor de transportare, manipulare, condiţionare, depozitare, procesare si conservare a produselor agroalimentare.

- Eliminarea factorilor de risc privind securitatea muncii la exploatarea echipamentelor tehnice din agricultura si industrie alimentara.

- Diseminarea cunostintelor si a rezultatelor activitatii de cercetare stiintifica in domeniile masinilor si echipamentelor din agricultura si industria alimentara.